התחדשות עירונית

נקודת המוצא שלנו כאדריכלים היא שהבחירה בהתחדשות עירונית היא הבחירה הנכונה. פרויקטים של חידוש וציפוף העיר, לרבות פרויקטים של תמ''א38 , עיבוי בינוי ופינוי בינוי הם מחויבי המציאות בישראל. הלסינקי 18 הינה שלוחה יזמית במשרד אשר שמה לה למטרה לקדם פרויקטי התחדשות עירונית בכל מתווה. אנו מתכננים עבור לקוחות פרטיים, יזמים, וקבוצות רכישה ומקדמים פרויקטים משלב הפרוגרמה, התב"ע הרישוי ועד שלב הביצוע בכל קנה מידה.

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״