תמ"א 38

הופיין 3

פרויקט המשך למתחם הופיין

במגרתו תוכננו שלושה מבני מגורי חדשים.