תמ"א 38

הופיין 3

13.jpg

פרויקט המשך למתחם הופיין

במגרתו תוכננו שלושה מבני מגורי חדשים.