מתחמי פינוי בינוי

מעונות קלישר

kalisher-640x480.jpg

מעונות סטודנטים ברחוב קלישר בשכונה ג’ בבאר-שבע.

הפרוייקט כולל 82 יח”ד בשטח כולל של 5,150 מ”ר (320%), שתוכננו ב-8 קומות למגורים וקומת קרקע.
קומות המגורים מדורגות ל”שבירת” מאסת המבנה.
יחידות המגורים מסודרות סביב פרוזדור מרכזי וכוללות דירות קטנות במרכז, ודירות גדולות יותר באגפים.
כתוצאה מהדרוג התקבלו מרפסות גג. אחת לרווחת כל הדיירים ואחרות – פרטיות.

פרוייקט פינוי-בינוי.
פינוי של מבנה מסחרי, בסמיכות לאוניברסיטת בן-גוריון ובינוי של מעון סטודנטים.
שטח הקרקע המצומצם, כ-1.6 ד’, חייב ניצול חלקי של קומת הקרקע כקומת עמודים לחניה.
יתרת השטח נוצלה למבואה, מועדון, חדש כביסה וחדרים טכניים.

המזמין: חב’ אביסרור משה ובניו.