מתחמי פינוי בינוי

מעונות קלישר

מעונות סטודנטים ברחוב קלישר בשכונה ג’ בבאר-שבע.

הפרוייקט כולל 82 יח”ד בשטח כולל של 5,150 מ”ר (320%), שתוכננו ב-8 קומות למגורים וקומת קרקע.
קומות המגורים מדורגות ל”שבירת” מאסת המבנה.
יחידות המגורים מסודרות סביב פרוזדור מרכזי וכוללות דירות קטנות במרכז, ודירות גדולות יותר באגפים.
כתוצאה מהדרוג התקבלו מרפסות גג. אחת לרווחת כל הדיירים ואחרות – פרטיות.

פרוייקט פינוי-בינוי.
פינוי של מבנה מסחרי, בסמיכות לאוניברסיטת בן-גוריון ובינוי של מעון סטודנטים.
שטח הקרקע המצומצם, כ-1.6 ד’, חייב ניצול חלקי של קומת הקרקע כקומת עמודים לחניה.
יתרת השטח נוצלה למבואה, מועדון, חדש כביסה וחדרים טכניים.

המזמין: חב’ אביסרור משה ובניו.

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״