מתחמי פינוי בינוי

סומקן

פרוייקט פינוי בינוי מתחם סומקן תל אביב.

מתחם משולב - מגורים, מסחר ותעסוקה לפינוי בינוי.

128 יחידות דיור קיימות -640 יחידות חדשות.

2019