פרויקטי מגורים

נווה זאב - באר שבע

הפרוייקט כולל 36 יח”ד ב-6 מבנים בני שלש קומות, המסודרים סביב חצר מרכזית
החצר היא ה”מקום הציבורי” של הדיירים. החצר מחוברת בשני מעברים מקורים לרחוב הראשי ולגינה ציבורית צמודה. במרכז החצר מצללה ומתקני משחק, המהווים מקום מפגש לדיירי המבנן ובעזרת הצמחיה והצללת המבנים יוצרים מיקרו-אקלים נעים.
הטופוגרפיה הטבעית נוצלה בתכנון ונוצרו שלושה מפלסי בניה למבנים ולפיתוח תוך יצירת הפרדה טבעית בין החניה לחצר.
בהיקף המבנה הוצמדו החצרות לדירות הקרקע ובקומה השלישית תוכננה דירת דופלקס לה הוצמד מרבית גג המבנה.

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״