מתחמי פינוי בינוי

הופיין

תחרות תכנון פינוי בינוי מתחם הופיין רמת אביב.

מתחם מגורים לפינוי בינוי 72 יחידות דיור קיימות -210 יחידות חדשות.

תוכנן עבור חברת אזורים.

2019