לוין אדריכלים היא חברה מתכננת.

החברה מתכננת שכונות מגורים עבור משרד הבינוי והשיכון, איזורי תעשיה עבור משרד הכלכלה, ישובים ושכונות עבור הרשות להתישבות הבדואים בנגב והחל מספטמבר 2020 פרויקטים שונים עבור רשות מקרקעי ישראל (רמ"').