תראבין אל -צאנע

_Page_1-e1430652831805.jpg

תוכנית בינוי ותב”ע להקמת הישוב “תראבין אל צאנע”

המזמין: הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב באמצעות חב’ ברן פרויקטים.

הרקע להכנת התכנית
בני השבט התגוררו בפזורה ליד עומר ומנעו את פיתוח ואכלוס הרחבת עומר.
לאתר הראשון שהוצע בקרבת רהט התנגדו התושבים שחששו שיסופחו בעתיד לרהט.

תכנון חברתי
– שיתוף אוכלוסיה
– שמירה על מסגרות חברתיות
– תכנון לאוכלוסיות מוחלשות: תכנון מגדרי – תעסוקת נשים- תכנון מרכז העצמה נשית

תכנון כלכלי
– פיתוח תעסוקתי,שטחי תעסוקה פנימיים
– מסחר
– חקלאות – עיבוד חקלאי, גידול בע”ח, משק עזר

תכנון בר קיימא
– שימור מבני אבן ישנים

שלבי התכנית
שלב א’ – תכנית מתאר מפורטת 48/305/02/7
שלב ב’ – תכנית מפורטת 701/03/28
שלב ד’1 – תכנית מפורטת 705/03/28
שלב ד’3 – תכנית מפורטת 706/03/28