תראבין אל -צאנע

תוכנית בינוי ותב”ע להקמת הישוב “תראבין אל צאנע”

המזמין: הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב באמצעות חב’ ברן פרויקטים.

הרקע להכנת התכנית
בני השבט התגוררו בפזורה ליד עומר ומנעו את פיתוח ואכלוס הרחבת עומר.
לאתר הראשון שהוצע בקרבת רהט התנגדו התושבים שחששו שיסופחו בעתיד לרהט.

תכנון חברתי
– שיתוף אוכלוסיה
– שמירה על מסגרות חברתיות
– תכנון לאוכלוסיות מוחלשות: תכנון מגדרי – תעסוקת נשים- תכנון מרכז העצמה נשית

תכנון כלכלי
– פיתוח תעסוקתי,שטחי תעסוקה פנימיים
– מסחר
– חקלאות – עיבוד חקלאי, גידול בע”ח, משק עזר

תכנון בר קיימא
– שימור מבני אבן ישנים

שלבי התכנית
שלב א’ – תכנית מתאר מפורטת 48/305/02/7
שלב ב’ – תכנית מפורטת 701/03/28
שלב ד’1 – תכנית מפורטת 705/03/28
שלב ד’3 – תכנית מפורטת 706/03/28

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״