חניון מואה

-מואה_Page_1-e1430396611399-640x395.jpg

חניון מואה
מעבר גבול תיירותי על דרך הבשמים

המזמין: החברה הממשלתית לתיירות.

הכנת תכנית מתאר לחניון הכוללת מעבר גבול על דרך הבשמים.
הכנת תכנית מפורטת הכוללת בינוי וחלוקת השטח למתחמים תיירותיים נפרדים.

יעוד החניון – חניון דרך בשער “דרך הבשמים”, המהווה גם אתר ביקור תיירותי במפגש כביש הערבה ו”דרך הבשמים”, ומסייע בשמירה על ערכי הסביבה, הטבע והמורשת.

השימוש בחניון – שטחי מנוחה ורענון, מתקנים לפיקניק, שטחי הצללה. חניה – לעוברי אורח על כביש הערבה, לתיירי “דרך הבשמים” ולאורחי אזור התיירות במואה. מידע, בילוי, הסעדה/ארוח, הפעלות, מסחר תיירותי, מרכז “לשרותי חוץ”, הפעלת סיורים שרותי הדרכה ושרותי סניטריים.

קהל היעד לחניון
– עוברי אורח בכביש הערבה
– תיירי דרך הבשמים

גישה תכנונית
-בניה לפי עקרונות תכנון ומאפייני הבניה בהשראת המורשת ההיסטורית והתרבותית של ערי המדבר ודרכי המדבר העתיקות.
-פיתוח ציבורי– עקרונות התכנון– שילוב של “אלמנטי פיתוח” מערי המדבר ומדרכי הסחר הקדומות.
-צמחיה מדברית חוסכת מים.
-אלמנט בניה ופרטי בניה – העתיקות כמקור השראה לתכנון.

סוגיות תכנון עיקריות
– השבחת הפוטנציאל הכלכלי של החניון ע”י חלוקתו למגרשי משנה והקמת מרכז מבקרים בחניון יפותחו מיזמי תיירות הכוללים גם מרכיב מסחרי או מסעדה. שירותי תיירות ונסיעות לאכסון בהמות דרך. החניון נועד לספק חניה גם למסוף הגבול ולמתאכסנים ביח’ הנופש על ציר דרך הבשמים.
-סוגיות תכנון מיוחדות-מזעור פגיעה בסביבה המדברית היחודית התחשבות בכושר הנשיאה של הסביבה.
– הוכן נספח בינוי לחניון. הכולל מיזמי בניה עתידיים ומוצעים.

תכנון בר קיימא
– שמירה על הנוף הטבעי של הערבה ועל “שער” דרך הבשמים.
– שמירה על ההקשר למורשת ההיסטורית והתרבותית של דרכי הבשמים
-איסורי בניה: שירותי דרך, תחנת דלק, מינימרקט, שרותי לינה.
-הנחיות לחסכון במים ואנרגיה, תכנון אקלימי, הצללה, שימוש בחומרי בניה וצמחיה מקומיים.