מרכז שרותים- אום בטין

תכנון מרכז השרותים לישוב אום בטין.

המזמין: מינהל מקרקעי ישראל דרך הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, באמצעות חב’ סי. פי. אם

הרקע לתכנית: הצורך בהקמת תיכון, בית-ספר יסודי ומתנ”ס לישוב אום בטין מבלי לחכות לאישור תכנית המתאר לישוב ולהכנת תכנית מפורטת.

סוגיות פרוגרמטיות
– התחשבות בהמצאות קרקעות במחלוקת
– תכנון כלכלי תוך הבטחת “צדק חלוקתי”
– תכנון חברתי תוך שמירה על מסגרות חברתיות
– תכנון מערך שירותים תוך הבטחת “צדק חלוקתי”

תכנון חברתי
– שיתוף אוכלוסיה
– תכנון לאוכלוסיות מוחלשות
( תכנון מגדרי- ניידות נשים, תעסוקת נשים)

תכנון כלכלי
– פיתוח תעסוקתי
– מסחר

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״