מרכז שרותים- אום בטין

מרכז שרותים אום בטין

תכנון מרכז השרותים לישוב אום בטין.

המזמין: מינהל מקרקעי ישראל דרך הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, באמצעות חב’ סי. פי. אם

הרקע לתכנית: הצורך בהקמת תיכון, בית-ספר יסודי ומתנ”ס לישוב אום בטין מבלי לחכות לאישור תכנית המתאר לישוב ולהכנת תכנית מפורטת.

סוגיות פרוגרמטיות
– התחשבות בהמצאות קרקעות במחלוקת
– תכנון כלכלי תוך הבטחת “צדק חלוקתי”
– תכנון חברתי תוך שמירה על מסגרות חברתיות
– תכנון מערך שירותים תוך הבטחת “צדק חלוקתי”

תכנון חברתי
– שיתוף אוכלוסיה
– תכנון לאוכלוסיות מוחלשות
( תכנון מגדרי- ניידות נשים, תעסוקת נשים)

תכנון כלכלי
– פיתוח תעסוקתי
– מסחר