אייר פארק

534_PR_005-640x353.jpg

אייר פארק
תיקון לתכנית מתאר מחוזית 4/ 14.
הוספת אזור שרות ואחסנת מטוסים ליד שדה התעופה עובדה.

הכנת תכנית מתאר מפורטת.

המזמין: חב’ אייר פארק מקבוצת ESI