רב מכר - באר שבע

3הדמיה-768x543.jpg

התחדשות עירונית במע״ר באר-שבע
תב”ע ובינוי למגרש בן 21 דונם במרכז האזרחי של העיר באר-שבע, הכולל כ-50,000 מ”ר שימושי מרכז עסקים עירוני (שטח עיקרי) ו-3 קומות חניה.

המזמין: חב’ תנובה ויזמים פרטיים.

הרקע להכנת התכנית
המתחם שימש כשוק הסיטונאי של באר-שבע. שטחו כ-21 ד’, 5% משטח המע”ר.
במתחם מס’ מגרשים עליהם מס’ מבנים במצב ירוד.
המתחם רשום כ”בית משותף”, יעוד הקרקע (לפני ההשבחה) – אחסנה ושרותי מסחר. הבעלות מפוצלת בין 16 בעלים ויורשיהם, מה שמקשה על הריסת המבנים, יצירת רצף בינוי והקמת פרוייקט הולם את מרכזיות המתחם במע”ר העירוני.

תכנון כלכלי
– ערוב שימושים – מסחר, זמן פנוי, הסעדה ובתי קפה, שרותים
– קומת כניסה למגדלים – משרדים, מסחר, תיירות
– מסחר – אפשרות ליזמות כלכלית של עסקים בינוניים וקטנים

תכנון בר קיימא
פיתוח “גג ירוק” על קומת המסד – מרחב פרטי פתוח למשתמשי המגדלים

המתחם מוכרז כאתר ארכאולוגיה ונמצאים בו קברים עתיקים, המונעים שימוש בתת-קרקעי.