רב מכר - באר שבע

התחדשות עירונית במע״ר באר-שבע
תב”ע ובינוי למגרש בן 21 דונם במרכז האזרחי של העיר באר-שבע, הכולל כ-50,000 מ”ר שימושי מרכז עסקים עירוני (שטח עיקרי) ו-3 קומות חניה.

המזמין: חב’ תנובה ויזמים פרטיים.

הרקע להכנת התכנית
המתחם שימש כשוק הסיטונאי של באר-שבע. שטחו כ-21 ד’, 5% משטח המע”ר.
במתחם מס’ מגרשים עליהם מס’ מבנים במצב ירוד.
המתחם רשום כ”בית משותף”, יעוד הקרקע (לפני ההשבחה) – אחסנה ושרותי מסחר. הבעלות מפוצלת בין 16 בעלים ויורשיהם, מה שמקשה על הריסת המבנים, יצירת רצף בינוי והקמת פרוייקט הולם את מרכזיות המתחם במע”ר העירוני.

תכנון כלכלי
– ערוב שימושים – מסחר, זמן פנוי, הסעדה ובתי קפה, שרותים
– קומת כניסה למגדלים – משרדים, מסחר, תיירות
– מסחר – אפשרות ליזמות כלכלית של עסקים בינוניים וקטנים

תכנון בר קיימא
פיתוח “גג ירוק” על קומת המסד – מרחב פרטי פתוח למשתמשי המגדלים

המתחם מוכרז כאתר ארכאולוגיה ונמצאים בו קברים עתיקים, המונעים שימוש בתת-קרקעי.

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״