איזור תעסוקה - תראבין

_Page_6-e1430653715235.jpg

תכנית אזור תעסוקה תראבין.
המזמין: הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב

שטח התכנית: כ-72 ד’.

בתכנית המתאר של הישוב תוכנן מתחם לתעסוקה ולמסחר בכניסה לישוב.
מטרת התכנית המפורטת: חלוקת אזור התעסוקה המתארי למגרשים כדי להקצותם לתושבים.