פארק תעסוקה עומר

פארק תעסוקה שלב ב’
משולב בפארק, נופש ובילוי.
תכנית מפורטת + תכנית בינוי.
שטח התכנית: 3,400 דונם.

המזמין: מ.מ.עומר

גישה תכנונית
– שינוי תפיסה אסטרטגי של הפארק:-שמירה על ערכי הנוף
ושימור שטחים פתוחים כמשאב לפיתוח פארק התעשיה ולהוספת
שימושי נופש ופנאי.
– הקמת מאגר מים להסדרת שטפונות נחל בתרים. פיתוח שטחים
פתוחים וירוקים באתר. שילוב פארק התעסוקה בשטחים פתוחים.
– ניצול השטחים הירוקים החוצצים בין מגרשי התעסוקה להגדרת
מתחמי תעשיה נושאים כגון: ביוטכנולוגיה, רובוטיקה, מיחשוב,
ננוטכנולוגיה ועוד…
– שילוב מיזמים ותעסוקות נוספים שישתלבו בפעילות הפארק,
כגון: מועדון גולף (שיתבסס על השקייה במים מטוהרים), גן
אירועים, שירותי דרך וחוות סוסים.
– פיתוח אגם נופש (שיתבסס על מי מאגר השטפונות) ומוקד נופש
ובילוי בתפר שבין שני שלבי פארק התעשיה. המוקד יכלול קולנוע
רב-מסכים, גלריות, סדנאות אומנים, מועדונים, מסעדות ובתי קפה
(שישמשו בשעות העבודה את פארק התעשיה).

תכנון בר קיימא
– תכנון רשת ירוקה ועידוד שימוש במערכת תחבורה ציבורית משולבת בשביל לרוכבי אופניים ובשבילים להולכי רגל.
– התכנית שומרת על החורש הקיים באתר.
– יעור השטח הקיים מסביב לפארק שיקבע חיץ ירוק בין הפארק לסביבתו וישפר את הנוף לאורך כביש 40.
– מוקדי הנופש הבילוי והמיזמים יאפשרו לפארק לפעול גם במשך הערבים לאורך כל השבוע.
השילוב ימנע את תופעת ה- zonning ויאפשר ביטול יוממות לתושבי עומר ויחסוך בהסעות לתושבי באר שבע שאינם משופעים במוקדי נופש ובילוי.

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״