פארק תעסוקה עומר

-עומר-מצגת-מצומצמת_2014_Page_1-e14303998

פארק תעסוקה שלב ב’
משולב בפארק, נופש ובילוי.
תכנית מפורטת + תכנית בינוי.
שטח התכנית: 3,400 דונם.

המזמין: מ.מ.עומר

גישה תכנונית
– שינוי תפיסה אסטרטגי של הפארק:-שמירה על ערכי הנוף
ושימור שטחים פתוחים כמשאב לפיתוח פארק התעשיה ולהוספת
שימושי נופש ופנאי.
– הקמת מאגר מים להסדרת שטפונות נחל בתרים. פיתוח שטחים
פתוחים וירוקים באתר. שילוב פארק התעסוקה בשטחים פתוחים.
– ניצול השטחים הירוקים החוצצים בין מגרשי התעסוקה להגדרת
מתחמי תעשיה נושאים כגון: ביוטכנולוגיה, רובוטיקה, מיחשוב,
ננוטכנולוגיה ועוד…
– שילוב מיזמים ותעסוקות נוספים שישתלבו בפעילות הפארק,
כגון: מועדון גולף (שיתבסס על השקייה במים מטוהרים), גן
אירועים, שירותי דרך וחוות סוסים.
– פיתוח אגם נופש (שיתבסס על מי מאגר השטפונות) ומוקד נופש
ובילוי בתפר שבין שני שלבי פארק התעשיה. המוקד יכלול קולנוע
רב-מסכים, גלריות, סדנאות אומנים, מועדונים, מסעדות ובתי קפה
(שישמשו בשעות העבודה את פארק התעשיה).

תכנון בר קיימא
– תכנון רשת ירוקה ועידוד שימוש במערכת תחבורה ציבורית משולבת בשביל לרוכבי אופניים ובשבילים להולכי רגל.
– התכנית שומרת על החורש הקיים באתר.
– יעור השטח הקיים מסביב לפארק שיקבע חיץ ירוק בין הפארק לסביבתו וישפר את הנוף לאורך כביש 40.
– מוקדי הנופש הבילוי והמיזמים יאפשרו לפארק לפעול גם במשך הערבים לאורך כל השבוע.
השילוב ימנע את תופעת ה- zonning ויאפשר ביטול יוממות לתושבי עומר ויחסוך בהסעות לתושבי באר שבע שאינם משופעים במוקדי נופש ובילוי.