תעסוקה מסחר ותעשיה

למשרדינו ניסיון רב בתכנון תעשיה מסחר ותעסוקה. אנו תכננו איזורי תעשיה ותעסוקה בגדלים שונים ולנו ניסיון רב בתחום התבעות. בלוין אדריכלים אנו מתכננים על בסיס הפרוגרמות והתקנים של המשרדים הרלוונטים אנו נלווה אתכם בכל שלב בתהליך ונדע ליעץ לכם ולהוביל אתכם ביצירת הפרוגרמה הנכונה עבורכם.

מבני תעשיה
מתחמי תעשיה
מבני מסחר ותעסוקה
מתחמי מסחר ותעסוקה

:בין לקוחותינו

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״