מתחמי פינוי בינוי

שלמה המלך

פרויקט ההתחדשות העירונית של מתחם “שלמה המלך”, ששטחו כ- 52 ד’ ,נמצא במרכז העיר באר שבע בסמוך לשד’ רגר, בי”ח סורוקה ואוניברסיטת בן-גוריון.

ע”י פינוי 160 יח”ד ובינוי מחדש של האיזור כשכונת מגורים חדשה, ישופרו תנאי הדיור של האוכלוסיה הקיימת ואוכלוסיה חדשה תצטרף לאיזור.

השכונה החדשה תכלול 1046-1174 יח”ד ו- 2,100 מ”ר מסחר

מיקום המתחם מאפשר לגוון את תמהיל יחידות הדיור המוצע למגורים: בשני מגרשים ניתנה אפשרות לתכנונם כ”חלופת מעונות
סטודנטים” בנוסף ל”חלופת מגורים רגילה”.

לשימוש הדיירים במתחם תוכננו מבני ציבור, מסחר בחזית מסחרית ושטחים פתוחים, באיכות ובהיקף גדול מהקיים.
מבני המגורים אורגנו סביב גינה ציבורית מרכזית, בעלת גישה לרח’ יעקב אבינו.

איכות החיים של תושבי השכונה תשתפר ע”י העמדת פתרונות חניה תת קרקעית לרכב לשימושי מגורים.

שילוב ומפגשים בין הדיירים השונים במתחם, יושגו בשטחים המשותפים: גינה, מסחר ומבני ציבור.

התכנית תוכננה בהתאם לעקרונות תכנון של שכונה בת קיימא.

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״