מבואה מערבית - אופקים

בכוונת עירית אופקים לפתח את המבואה המערבית לעיר.

מבואה זו נמצאת במקום שמותחם על ידי דרך מספר 241 בצפון, דרך מספר 2414 במערב, בית עלמין ומרכז נופש וספורט ממזרח.

במצב הקיים אין ייעודי מגורים.

בתכנית זו מתוכננים מתחמי מגורים חדשים התוכנית מאפשרת הוספה של כ-560 יח"ד. (378 יח"ד רגילות ו200 יח"ד דיור מוגן).

אותר אזור לפיתוח מסחרי הכולל בין היתר פאוור- סנטר. 

התכנית מקצה שטחים לפרויקטי מסחר בילוי וזמן פנוי, מרחיבה ומסדירה את בית העלמין הישן ואת השוק העירוני

התכנית משלבת את מערכת הדרכים המתוכננת בזו הקיימת

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״