המרכז הבין תחומי - מדרשת בן גוריון

1-640x280.jpg

מרכז בין תחומי עבור מדרשת בן גוריון בנגב.