הרחבת לקיה

.

תכנון הפלח הדרום-מזרחי בלקיה.

המזמין: “הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב”, באמצעות חב’ ק.ש.ת

הרחבת הישוב לקיה ע”י תכנון פלח מגורים איכותי בחלקו הדרום-מזרחי של הישוב שישמש לקליטת אוכלוסית “פזורה”, חסרי דיור וזוגות צעירים.

שטח התכנית: 1,370 דונם.
קיבולת יח”ד: 2,242
הפלח כולל שלוש שכונות מגורים .

התכנית תוכננה בהתאמה מלאה לצורכי הדיירים העתידיים וכללה בנוסף למגרשי מגורים רגילים גם מגרשי מגורים
עם חזית מסחרית וגם מגרשי מגורים עם משק עזר.

הפרוייקט הוצג בכנס סכנין לחדשנות תכנונית, אפריל 2010