פרויקטי מגורים

גבעות בר

_בר-מצגת_2014_Page_6-e1430291363482.jpg

“גבעות בר”, מ.א. בני שמעון.
המזמין: משרד הבינוי והשיכון באמצעות המינהל לבניה כפרית,

תב”ע ותכנית בינוי לישוב כפרי חדש .

חזון הישוב: ישוב קהילתי איכותי שימשוך אוכלוסיה חזקה למועצה האזורית בני שמעון, במיקום שבין רהט לבין תראבין.

הישוב כולל 600 משפחות ומשתרע על שטח 1200 דונם.
חתך אוכלוסית הישוב מגוון.
התכנית הקצתה מגרשים בגדלים שונים למשיכת אוכלוסיה הטרוגנית לישוב.

שילוב שנדרש בתוך התכנית:
– ארכאולוגיה – כנסיה, בורות מים עתיקים
– שילוב הטופוגרפיה בישוב
– שילוב תעסוקה בישוב, לרבות תעסוקה תיירותית

תכנון בר קיימא
– הישוב תוכנן ל”מיתון תנועה”.
– הפחתת יוממות.
– מזעור עבודות עפר בתכנון הישוב.
– שימור – אתרים ארכאולוגיים (כנסיה עתיקה ובה פסיפס ובורות מים) שולבו בשצ”פ ובשני מעגלי תנועה.

תכנון כלכלי
* פיתוח תעסוקתי
– תעסוקה בתיירות (צימרים ותעסוקה תיירותית) ובאזור תעסוקה צמוד
– קשר לאזורי תעסוקה חיצוניים בצומת להבים
– שטחי תעסוקה פנימיים – מול הפארק משולבת חזית “עסקית תיירותית” (גלריות, אמנים, בעלי מקצועות חופשיים…).
* מסחר
* תיירות-לחלק מיחידות הדיור תוכננו צימרים או תעסוקה תיירותית