פלח 3 - תכנית מתאר ובינוי

פלח-3-רמות-ב-מצגת_2014_Page_1.jpg

פלח 3 – רמות ב’ באר-שבע.
המזמין: משרד הבינוי והשיכון.

תכנית מתאר ובינוי לפלח מגורים בבניה רוויה המהווה חלק מרובע רמות ב’.
רובע רמות כולל 5 פלחים ומרכז ומיועד ל 10,000 יח”ד.
פלח 3 יושב על 3 שלוחות הרריות “אצבעות”.

סה”כ קיבולת יח”ד בפלח:
שלב א’-2,277
שלב ב’-תוספת 342
( לאחר תכנית לציפוף הפלח בשכונות הצפונית והדרומית. )

הפלח כולל כ-3,500 מ”ר שטחי מסחר וכ- 65,000 מ”ר שטחי ציבור.

עקרונות תכנון לפלח/שכונות
– חלוקת הפלח ל 3 שכונות היושבות על השלוחות.
– הבינוי “עוקב” אחרי הטופוגרפיה – נקודת “השיא” בכל מבנן “משחזרת” את “האצבעות” הטופוגרפיות.
– צירי האורך עוברים “בשערי הכניסה”, כל ציר עוצב שונה ל”זהות והזדהות” הרחוב הראשי.
– יצירת “ציר מוסדות תרבות” המשולב ברובע.

בינוי מעצב רחוב
– הצנעת החניה מהרחוב.
– אפיון רחובות ע”י קו רקיע זהה ומיקום שונה לשער הכניסה למבנים.
– הדגשת פינות רחוב ע”י בינוי.
– לכל בניין יש “כתובת” ברחוב.

עקרונות תכנון למבננים
– ניצול הפרשי הגובה במגרשים לכניסה לחניה דו מפלסית תת- קרקעית מהמקום הנמוך.
– בניית המבנים סביב פטיו.
– כניסה דרך הפטיו לכניסות המבנים.
– לחלק מהמבנים, חצרות צמודות.
– בניית מבנים מדורגים המביאים שמש לפטיו ויוצרים מרפסות שמש.

תכנון בר קיימא
– בניה אקולוגית מדברית
– שילוב של המלצות “תכנון מודע-אקלים”.
– הגבלת גובה מבנים ל 5-6 קומות.
– ניצול אנרגיות טבעיות – הפניית המבנה לכיוון השמש, לתאורה וחימום פאסיבי.
– אוורור מפולש. בקרת תאורה ע”י תכנון הצללה. בקרת טמפרטורה ע”י בידוד.
– שילוב צמחיה בתכנון אקולוגיה, להצללה ולנוי.
– הפרדה בין כניסת הולכי רגל וכלי רכב.
– הפרדה בין שטחי משחק ופנאי לשטחי חניה.
– ניצול משאבי הקרקע ע”י תכנון חניה דו-מפלסית.
– צירי הרוחב –צירים להולכי רגל ולרוכבי אופניים.

– תכנון לאוכלוסיות חלשות – קשישים, נכים וילדים.