פלח 3 - תכנית מתאר ובינוי

פלח 3 – רמות ב’ באר-שבע.
המזמין: משרד הבינוי והשיכון.

תכנית מתאר ובינוי לפלח מגורים בבניה רוויה המהווה חלק מרובע רמות ב’.
רובע רמות כולל 5 פלחים ומרכז ומיועד ל 10,000 יח”ד.
פלח 3 יושב על 3 שלוחות הרריות “אצבעות”.

סה”כ קיבולת יח”ד בפלח:
שלב א’-2,277
שלב ב’-תוספת 342
( לאחר תכנית לציפוף הפלח בשכונות הצפונית והדרומית. )

הפלח כולל כ-3,500 מ”ר שטחי מסחר וכ- 65,000 מ”ר שטחי ציבור.

עקרונות תכנון לפלח/שכונות
– חלוקת הפלח ל 3 שכונות היושבות על השלוחות.
– הבינוי “עוקב” אחרי הטופוגרפיה – נקודת “השיא” בכל מבנן “משחזרת” את “האצבעות” הטופוגרפיות.
– צירי האורך עוברים “בשערי הכניסה”, כל ציר עוצב שונה ל”זהות והזדהות” הרחוב הראשי.
– יצירת “ציר מוסדות תרבות” המשולב ברובע.

בינוי מעצב רחוב
– הצנעת החניה מהרחוב.
– אפיון רחובות ע”י קו רקיע זהה ומיקום שונה לשער הכניסה למבנים.
– הדגשת פינות רחוב ע”י בינוי.
– לכל בניין יש “כתובת” ברחוב.

עקרונות תכנון למבננים
– ניצול הפרשי הגובה במגרשים לכניסה לחניה דו מפלסית תת- קרקעית מהמקום הנמוך.
– בניית המבנים סביב פטיו.
– כניסה דרך הפטיו לכניסות המבנים.
– לחלק מהמבנים, חצרות צמודות.
– בניית מבנים מדורגים המביאים שמש לפטיו ויוצרים מרפסות שמש.

תכנון בר קיימא
– בניה אקולוגית מדברית
– שילוב של המלצות “תכנון מודע-אקלים”.
– הגבלת גובה מבנים ל 5-6 קומות.
– ניצול אנרגיות טבעיות – הפניית המבנה לכיוון השמש, לתאורה וחימום פאסיבי.
– אוורור מפולש. בקרת תאורה ע”י תכנון הצללה. בקרת טמפרטורה ע”י בידוד.
– שילוב צמחיה בתכנון אקולוגיה, להצללה ולנוי.
– הפרדה בין כניסת הולכי רגל וכלי רכב.
– הפרדה בין שטחי משחק ופנאי לשטחי חניה.
– ניצול משאבי הקרקע ע”י תכנון חניה דו-מפלסית.
– צירי הרוחב –צירים להולכי רגל ולרוכבי אופניים.

– תכנון לאוכלוסיות חלשות – קשישים, נכים וילדים.

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״