שכונת הנחל מרעית

שכונה בת 84 יח״ד על 52 מגרשים ממוקמת מדרום לישוב דריג׳את בגוש ישובי מרעית, צפון בקעת ערד