שכונת הנחל מרעית

104 יח״ד על 52 מגרשים בהרחבה מדרום לישוב דריג׳את
צפון בקעת ערד.