אום בטין - השכונה צפונית

אום-בטין-צפונית-מיקום.png

תכנית לדיור לאומי לשכונה הצפונית בישוב אום בטין.
תב״ע +בינוי

התכנית מציעה שכונת מגורים פרברית חדשה בישוב מיעוטים כפרי חקלאי וכוללת הסדרה במקום של מבנים הקיימים בשטח.
בהצעת התכנון לשכונה הצפונית התבצע דיוק של תוואי הדרכים המופיעות בתכנית המתאר בהתאם לצרכים שעלו בשטח (התאמה לגבולות מקובלים בין מתחמים).
במרבית המקרים כבישים פנימיים במתחמים התבססו על דרכים קיימות וגבולות מקובלים בשטח בין אחים הגרים באותו מתחם.
שטח התכנית: 1,330 ד׳ //
קיבולת יח”ד: 2,035

מיקום
הישוב אום בטין נמצא בשכנות לעומר, תל שבע ואל סייד.
השכונה הצפונית תחומה בין דרך מס’ 60,
דרך מס’ 6, דרך מס’ 1 (הכניסה הראשית לאום בטין ולתל שבע) ונחל חברון.

אוכלוסיה
בישוב אום בטין מתגוררים בדואים בני שבט אבו כף.

התכנית הוכנה במקביל להליך שיתוף הציבור, שכלל ביקורים וסיורים בשטח, פגישות עם התושבים ברשות להסדרת התיישבות הבדואים ובמשרד לוין אדריכלים.
התכנית קודמה בשיתוף ובתמיכת מרבית התושבים.

מקרקעין
התכנית מאפשרת את הסדרת המקרקעין ובמקביל את הסדרת הבניה הקיימת בשכונה ע”י מתן היתרי בניה למבנים קיימים.
התכנית מאפשרת גמישות, בין היתר בקווי בנין, עבור המבנים הקיימים. מסיבה זו, ההוראות לקוי הבניה מופיעות בתקנון התכנית ולא בתשריטים.
התכנית מתחשבת בצורכי הדורות הבאים ותאפשר בניה עבורם בעתיד ומאפשרת שימוש זמני בעתודות השטח לבניה בעתיד, לחקלאות ולתעסוקה.

תעסוקה
התכנית מאפשרת לחלק מתושבי השכונה ובמיוחד לנשים וקשישים למצוא תעסוקה בשכונה באזורי מסחר ותעסוקה, שטחי חקלאות, חזיתות מסחריות ובמקביל לספק שרותי מסחר בסיסיים. מיקומו של הישוב במרכז מטרופולין באר שבע, יאפשר יוממות נוחה לתעסוקה ליתר תושבי השכונה.

חקלאות
שטחי החקלאות בתחום התוכנית ישמשו
א. כמרכיב כלכלי תעסוקתי (שיאפשר, בין היתר, גם שטח לגידול בע”ח).
ב. כמרכיב חברתי/ נכס תרבותי/ שמירה על אופי המקום וזהות תרבותית של התושבים.
ג. כעתודת קרקע להגדלה ופיתוח של השכונה.
ד. כמרכיב נופי, המשתלב עם פיתוח הנחלים ותורם יחד לחזות הישוב כפי שנצפית מכבישי המעטפת ומתוך הישוב.

פיתוח נחלים
בשכונה עוברים ומתלכדים הנחלים חברון, ראש וליקית. הסדרה ופיתוח של הנחלים ימנעו מפגעים, יתרמו לבטיחות ולשמירה על איכות מי הנחלים ויאפשרו פיתוח נופי ונופשי. פיתוח הגדה הצפונית של נחל חברון יאפשר שטחי נופש וספורט לכל הישוב.

היקף התכנית
מגורים (צמודי קרקע) 515 ד׳ / 334,035 מ״ר
משק עזר 7 ד׳
חקלאות 117 ד׳
מסחר (חזית מסחרית) 16,700 מ״ר
מבני ציבור 30 ד׳ / 18,000 מ״ר

תכניות מקדימות וסקרים
תכנית מתאר לישוב אום בטין 108/02/28 תוכננה על ידי לוין אדריכלים ואושרה 05/2011
תכנית מרכז השרותים אום בטין 801/03/28 תוכננה על ידי לוין אדריכלים ואושרה 12/2007