קשב לנוער

מרכז קשב לנוער הינו מרכז אזורי, יחיד מסוגו בדרום לטיפול בנוער נפגע סמים.
המרכז נותן מענה לאוכלוסיית בני נוער נפגעי סמים בגילאי 14-21 ובני משפחותיהם הזקוקים לייעוץ והכוונה.

המזמין: קרן רש”י.

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״