ספרייה - מדרשת בן גוריון

1.PNG

מרכז משאבים בקרית החינוך
מדרשת בן גוריון

המזמין: מ.א. רמת הנגב