מרכז קהילתי - באר שבע

726_2_5-640x365.jpg

הפרויקט מורכב משני מבנים:
מרכז קהילתי בשטח 1,280 מ”ר
תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) בשטח 180 מ”ר.

תכנון אקלימי בשיתוף אדר' ערן קפטן - מחקר ואקו-תכנון אדריכלי