גן גוריון

גן ילדים דו-כיתתי.

המזמין: מ.א. רמת הנגב.