גן גוריון

2012-10-18-09.22.40-640x480.jpg

גן ילדים דו-כיתתי.

המזמין: מ.א. רמת הנגב.