גן ילדים - באר שבע

הסבת מקלטים דו-שימושיים לגני ילדים.

רקע
רובע רמות בבאר-שבע הוקם בתקופת הבניה המואצת לעליה.
השכונה בה ממוקמים גני הילדים היא שכונה של בניה צמודת קרקע בה הוקמו מקלטים דו-שימושיים, במקביל להקצאת שטח למוסדות ציבור.

האתגר שעמד בפנינו היה לטשטש את זהות המקלט ולגרום לחוויה חזותית שתפצה את הילדים על תנאי הפנים ה”נחותים”.
בחרנו בכלי-תעבורה כנושא מקשר בין ארבעת הגנים ועיצבנו אותם מחדש כאניה, מסוק, מכונית ורכבת.
העיצוב נעשה בהשראת ציורי ילדים. תוספות הבניה (בעיקר בכרכובי המקלט) משנות לחלוטין את המקלט המקורי. הצלחת הפרוייקט מתבטאת בכך שהילדים מזהים עצמם כלומדים ב”גן הרכבת”, ” גן המסוק”

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״