גן ילדים - באר שבע

2013-10-06-13.06.48-640x480.jpg

הסבת מקלטים דו-שימושיים לגני ילדים.

רקע
רובע רמות בבאר-שבע הוקם בתקופת הבניה המואצת לעליה.
השכונה בה ממוקמים גני הילדים היא שכונה של בניה צמודת קרקע בה הוקמו מקלטים דו-שימושיים, במקביל להקצאת שטח למוסדות ציבור.

האתגר שעמד בפנינו היה לטשטש את זהות המקלט ולגרום לחוויה חזותית שתפצה את הילדים על תנאי הפנים ה”נחותים”.
בחרנו בכלי-תעבורה כנושא מקשר בין ארבעת הגנים ועיצבנו אותם מחדש כאניה, מסוק, מכונית ורכבת.
העיצוב נעשה בהשראת ציורי ילדים. תוספות הבניה (בעיקר בכרכובי המקלט) משנות לחלוטין את המקלט המקורי. הצלחת הפרוייקט מתבטאת בכך שהילדים מזהים עצמם כלומדים ב”גן הרכבת”, ” גן המסוק”