קאנטרי קלאב נטיבות

קאנרטי קלאב נטיבות משלב בתוכו

בריכת השחיה העירונית , הכוללת בריכת שחיה חצי אולימפית המחוברת ב”נחל” לבריכת ילדים ולבריכת פעוטות. מעליו עובר גשר המגשר בין שני צידי הבריכה.

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״