תיכון מקיף רמות - באר שבע

בית-ספר-בש-ללא-טשטוש-רקע-640x360.jpg

הצעת תכנון לתיכון מקיף בשכונת רמות בבאר שבע.

עקרונות הבינוי: התיכון כקמפוס שתי חטיבות הבנויות כ”מניפה” .סגירת המניפה עם כיכר גדולה קהילתית. מבני קהילה וספורט סביב הכיכר. חיבור מבנים קהילתיים ע”י קולונדה. בלב השטח הבנוי – חצר פנימית. בהיקף השטח הבנוי כיתות חוץ, אמפיתאטרון, מגרשי ספורט, גינה אקולוגית.
יצירת “דופן” לרחובות – “חזית עירונית”, הצנעת חניות ומגרשי ספורט, אינטגרציה של הבינוי ע”י מע’ הנגישות והשטחים הפתוחים

אספקטים מעשיים ביישום עקרונות ירוקים בפרויקט. תכנון אקלימי ויעוץ בר קיימא – אדר׳ ערן קפטן. חצרות מיקרו-אקלים
מבני בית-הספר מאורגנים באופן המאפשר מעבר דרך מגוון חצרות פנימיות מאוקלמות. הכיכר הגדולה מחברת את הפונקציות הציבוריות עם מתחם כיתות הלימוד.
החצר מוצלת על-ידי עצים נשירים, המצלים בקיץ ומאפשרים חשיפה לקרינת השמש בחורף.
החצר מוגנת מרוחות חורפיות על-ידי הבניינים המקיפים אותה, וכוללת תעלות מים (המופעלות בהפסקות) ובריכת נוי אקולוגית, לקירור האוויר בקיץ באמצעות אידוי. 
בריכת נוי אקולוגית, בריכת נוי אקולוגית המוזנת על-ידי תעלות מים, המשלימות את הפסד המים באידוי. תעלות המים מופעלות בהפסקות לקירור האוויר בקיץ (באידוי) ולשילוב טבע עירוני במתחם בית-הספר.
מי הבריכות יטופלו ויסוננו על-ידי מערכת טבעית (דוגמת WET LAND ) 
תחבורה חלופית וחניה
שביל וחניות המיועדים לאופניים תוכננו לעידוד שימוש בתחבורה אלטרנטיבית מהשכונות הקרובות, לצמצום השימוש בתחבורה מזהמת ולעידוד התלמידים לפעילות גופנית. החניה פוצלה למניעת ריכוז משטחי אספלט, היא מוצלת ע”י עצים להפחתת הטמפרטורה.

מיחזור
מתקני מיון ומיחזור פסולת: נייר, פלסטיק, זכוכית ומתכת, הפחתת פסולת אורגנית תבוצע ע”י קומפוסטר. תוצרי הקומפוסטר ישמשו לדישון ולטיוח הקרקע בבי”ס בכלל ובגינה האורגנית בפרט. 
פרגולות הצללה
בחצר הגדולה שבבית הספר ובפרוזדור הכיתות מתוכננים מעברים מקורים. חצרות הכיתות הפנימיות מקורות בפרגולות המורכבות מכבלים מתוחים וצמחיה מטפסת נשירה. 
הכיכר הקטנה
כיכר מרכזית שקועה, מוקפת בספסלים מצידה האחד ובקירות מים מצידה האחר מיועדת למיקרו-אקלים משופר גם בימי שרב. החצר מוצלת על-ידי יריעות הצללה, מוגנת מרוחות ומאפשרת את הכלת האוויר המקורר במים. 
קירות מים (מפל)
קירות המים מורכבים מלוחות אבן וצמחיה טבעית, בהם חבויים מתקנים להזרמת מים וליצירת ערפל. אידוי המים המוגבר מאפשר קירור האוויר בכ- 15 מע’ בימי שרב. 
מגדלי צינון וחצרות פנימיות
מגדלי צינון מתוכננים בחצרות שבין בתי השכבות. בחלקו העליון של מגדל הצינון נמצאים פתחים לקליטת אויר ומערכת ערפל. המים המתאדים סופגים אנרגיה מהאוויר ומצננים אותו. האוויר המצונן שוקע ויוצר משב אויר קר בתחתית המגדל. מגדלי הצינון עשויים להפחית את הטמפ’ בסביבתם ב- 10-15 מע’.
החצרות מספקות תנאים אקלימים משופרים למעבר בין הכיתות על-ידי קירות ירוקים, בריכת מים, הצללה עונתית ע”י מטפס נשיר המשמש גם ככונס רוח, ומגדלי צינון.

חסכון במים
בפיתוח תוכנן ריצוף מנקז להכוונת מי נגר לגינות.
מי ניקוז הגגות, מי עיבוי המזגנים ומי עודפי הברזיות, יאספו וינוקזו למיכל אגירה תת קרקעי שישמש להשקיית הגינות.
הצמחיה תתבסס על צמחים חסכוניים בהשקיה.
בשירותים מתוכננים “חסכמים” ומכלי הדחה דו כמותיים.

פתחים עליונים
מעל מבואות בתי השכבות תוכננו פתחים עליונים המאפשרים, מלבד הארה טבעית, גם חימום פסיבי של האויר במהלך החורף, ואוורור טבעי במהלך הקיץ ועונות המעבר.
הפתחים מופנים לדרום לקליטה אידיאלית של שמש חורפית ולצפון כדי לקלוט את משב הרוח הקיצית מצפון מערב.
מעל הפתחים תוכננה הצללה למניעת עומס חום בקיץ ומקום לקולטי שמש עבור חימום המים המסופקים לשירותים.
מטרת האוורור הטבעי היא אספקת אויר צח, שחרור חום ושיפור הנוחות התרמית בעונות המעבר.
הפתחים העליונים כוללים מערכת הסעת אוויר להובלת האוויר המחומם באופן פסיבי לקומת הקרקע במבואה.

תאורה טבעית משופרת
מרבית פתחי כיתות הלימוד מופנים לדרום ולצפון (הכיוונים האידיאלים להכנסת מאור טבעי ביחד עם מניעת עומס חום וסנוור). בכיתות הדרומיות משולבים מדפי אור להצללה וניתוב האור לעומק תקרת הכיתה. פתחים עליונים מעל מבואות בתי השכבות מאפשרים הארה טבעית של האזורים המשותפים ולחיסכון משמעותי בהפעלת תאורה חשמלית. בנוסף, התאורה הטבעית משפרת באופן ניכר את תפקוד התלמידים, מצב רוחם, ובריאותם.

תאורה חשמלית חסכונית
השלמת התאורה הטבעית מתוכננת באמצעות תאורה חשמלית חסכונית .
בקרי נוכחות לתאורה ולמיזוג אויר תוכננו לחסכון נוסף.

מערכות אוורור לילי
המערכות המספקות אויר צח לכיתות מתוכננות גם לספק אוורור טבעי לחללי הכיתות במשך הלילה בקיץ ולקרר את מסת הכיתות.
קירור הקירות בלילה מאפשר הורדת טמפרטורת האוויר במבנה במשך היום וכתוצאה מכך השגת נוחות תרמית משופרת ושימור אנרגיה בהפעלת מערכות מיזוג אויר.

גגות ירוקים
הגגות הירוקים מאפשרים הפחתת עומס החום על הגגות במהלך הקיץ.