בית החלמה - ניצנה

הפרויקט מיועד לילדים ובני נוער, בשלב של ריפוי, החלמה או התאוששות מטראומה. הפרויקט יאפשר מנוחה, בילוי, השלמת לימודים, פעילויות שונות ומפגשים עם קבוצות נוער אחרות.
הפרויקט כולל מבנה ראשי וחדרי איכסון הצמודים אליו.
המבנים והפיתוח הצמוד אליהם, נגישים לציבור בעל מגבלויות.

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״