בית ספר צין

בית-ספר צין ע”ש אנדרה וקתרין מיראז’ תוכנן כבית-ספר “ירוק”, בר-קיימא.

בית-הספר כולל ארבעה מבנים: מבנה מנהלה, מבנה כיתות צעירות (חד-קומתיים) ושני מבנים לכיתות בוגרות (דו-קומתיים), המבנים מקיפים חצר פנימית. החצר, שבה משולבים עצים בוגרים, מייצרת מיקרו-אקלים לסביבה וממנה נכנסים למבנים.
מבני הכיתות כוללים חללים קומתיים רב-תכליתיים המהווים מבואות לכיתות. חללים אלה מוארים בתאורה טבעית ע”י שימוש בחלונות עליונים.
מדפי תאורה וחלונות עליונים מכניסים תאורה טבעית לעומק הכיתות ולחללים פנימיים. עוצמת התאורה הקבועה מווסתת ע”י הצללות קבועות וניידות.
אוורור טבעי, אגירת צינת הלילות (הקרים בקיץ באזור הנגב) ומערכות בקרה אוטונומיות המנתקות תאורה מלאכותית ומיזוג אויר בהעדר נוכחות תלמידים, תורמים לחסכון באנרגיה.
תכנון בית-הספר תורם לחיזוק הסביבתי של תלמידי בית-הספר.

המזמין: מ.א. רמת הנגב
ביצוע בסיוע “קרן מיראז'”

יעוץ אקלימי, הדמיות אקלים: אדר’ דר׳ ערן קפטן

פרויקט בית ספר צין השתתף בכנס הUIA בטוקיו, יפן 2011

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״