בריכת שחיה ניצנה

בריכת ניצנה תוכננה על ידינו בין השנים 2003-2004 לתושבי הישוב היתה שאיפה להפוך את הישוב לבר-קימא. התכנון כלל בריכת שחיה העונה על צורכיהם של בני הישוב. אחד  הדגשים המרכזיים בתכנון היה גג המבנה אשר נועד לשאת את משקלם של מערכות קולטים סולריים אשר מנצלים את אנרגית השמש על מנת לחמם את הבריכה בימי החורף הקרים.

מעבר לטכנולוגיות ברות קימא אשר שולבו במתחם נעשה שימוש בחומרים מקומיים כמו חלוקי נחל.