בריכת שחיה ניצנה

בריכת ניצנה תוכננה על ידינו בין השנים 2003-2004 לתושבי הישוב היתה שאיפה להפוך את הישוב לבר-קימא. התכנון כלל בריכת שחיה העונה על צורכיהם של בני הישוב. אחד  הדגשים המרכזיים בתכנון היה גג המבנה אשר נועד לשאת את משקלם של מערכות קולטים סולריים אשר מנצלים את אנרגית השמש על מנת לחמם את הבריכה בימי החורף הקרים.

מעבר לטכנולוגיות ברות קימא אשר שולבו במתחם נעשה שימוש בחומרים מקומיים כמו חלוקי נחל. 

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״