אולם ספורט - רמות, ירושלים

אולם ספורט, 500 מקומות ישיבה 1450 מ”ר ב”קרית החינוך”.

 שכונת רמות ירושלים.