1/6

משרדנו משמש כחברה מתכננת עבור רשות מקרקעי ישראל ונוספות.

במסגרת זו אנו מבצעים ניהול פרויקטי תכנון לפרויקטים במסלולי אדריכלות מבנים או בינוי ערים הכוללים בהתאם לצורך אדריכלות נוף, אדריכלות פנים, מהנדסי תשתיות, יועצים, ניהול סקרים ועוד..

תכניות אב, בדיקת היתכנות וסקרים.

תכניות מתאר (ארצית, מחוזית, מקומית) תכניות מפורטות (תב"ע) ותכניות בינוי לישובים, שכונות ומבנים בתחומי מגורים (לרבות תמ"א 38 ופינוי בינוי), תעסוקה (מסחר, משרדים, תעשיה), קריות חינוך, מתחמי זמן פנוי (ספורט, נופש ותיירות)

מבני מגורים לרבות תמ"א ופינוי בינוי מבני תעסוקה, מסחר ותעשיה, מבני ציבור, מבני חינוך, מבני זמן פנוי (ספורט, נופש ותיירות)

לוין אדריכלים

הלסינקי 18, תל אביב 6299618
הגת 2,    פארק עומר
 8496500 

077-7000999 / 08-6466999

levin[at]levin-arc.co.il

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מ״לוין אדריכלים״