אולם ספורט אופקים

 אופקים אולם ספורט ומסלול אתלטיקה